RT @WHO: @GretaThunberg @UN @DrTedros @DrMariaNeira @antonioguterres @naokoy21 @WHOAFRO @WHO_Europe @pahowho @WHOEMRO @WHOSEARO @WHOWPRO @U