41 Ka COVID-19 Konfime nan peyi Dayiti.

https://mspp.gouv.ht/newsite/?p=6978