NÒT POU LAPRÈS – Ministè Sante mete ansanm avèk Ministè Komès ak Endistri pou di popilasyon an atansyon pou li pa konsome lèt ki rele CELIA sou mak LACTALIS ki soti an Frans. Lèt la kontamine, li ap fè nou malad. Dispozisyon ap pran pou retire pwodi sa a nan peyi a pou pwoteksyon popilasyon an.

http://mspp.gouv.ht/newsite/?p=5298