#HealthForAll
#SaludParaTodos
#SaudePraTodos
#SantéPourTous twitter.com/who/status/117…