Nòt Pwotestasyon

http://mspp.gouv.ht/newsite/?p=5865