Sitiyasyon COVID-19 nan peyi Dayi nan dat 24 avril 2020.

https://mspp.gouv.ht/newsite/?p=7108