Sitiyasyon COVID-19 nan peyi Dayiti nan dat 25 avril 2020.

https://mspp.gouv.ht/newsite/?p=7119