Sitiyasyon COVID-19 nan peyi Dayiti nan dat 27 avril 2020.

https://mspp.gouv.ht/newsite/?p=7138